Openbare ruimte stationsgebied Breda
2004-2016

 

Openbare ruimte stationsgebied Breda
2004-2016

 
Het getransformeerde station Breda is het middelpunt van een ambitieuze stedenbouwkundige ontwikkeling waarbij een voormalig industrie- en rangeerterrein wordt omgevormd tot een bruisend nieuw stadskwartier. Het stationscomplex, de publieke pleinen en de aansluitingen op de omgeving zijn integraal en in samenhang met elkaar ontworpen.

De OV terminal is geen UFO die overal had kunnen landen maar een passend onderdeel van de stad Breda: respectvol richting het bestaande en hecht verwoven met de omliggende structuren. Het gebouw doet dienst als een schakel tussen twee verschillende stadsdelen aan weerszijden van het spoor uit de overtuiging dat een station een volwaardig onderdeel van de stad moet zijn.
Het complex is middels openbare ruimten op een logische en vanzelfsprekende wijze aangesloten op de omgeving. Aan de noord- en zuidzijde zijn als integraal onderdeel van het plan hoogwaardige, publiekelijke pleinen ontworpen die aansluiten op de binnenstedelijke bebouwing van de stad. De pleinen zijn voorzien van groen, bieden ruimte aan een natuurlijke mix van transfer en verblijf en zijn omgeven door een programma van winkelen, werken en wonen. Beide pleinen vormen als stedelijke vestibules de overgang tussen stad en gebouw en geven vorm aan de entree tot de stad Breda.

De OV terminal Breda is door de Bond van Nederlandse Architecten verkozen tot Beste Gebouw van het Jaar 2017.

 

Stationsgebied Breda
2004-2016


1 |