Koen van Velsen architecten heeft sinds de oprichting een rijk en gevarieerd oeuvre opgebouwd: van cultuur tot woningbouw, van zorg tot educatie en van infrastructuur tot kantoren.

Ieder ontwerp van Koen van Velsen architecten is altijd een specifieke oplossing passend bij de locatie, het programma, het budget en de wensen van de gebruikers en de opdrachtgever.

Hoewel Koen van Velsen architecten steeds meer werkt aan (grote) publieke opgaven, verschillen de projecten sterk in schaal, programma, uitstraling en complexiteit. Als gevolg van het ontwerpen van specifieke oplossingen ontbreekt een vaste 
stempel of architectonisch signatuur. Groot of klein, renovatie of nieuwbouw, publiek of privaat: ieder project krijgt de aandacht die het nodig heeft.

Ondanks de verscheidenheid hebben de projecten van Koen van Velsen architecten ook veel overeenkomsten, zoals de aandacht voor de inpassing van het gebouw in de omgeving, samenhang, beleving, ruimtelijke kwaliteit en materialisatie en detail.

Verder kent ieder project een sterk basisidee dat terugkeert op alle niveaus en in iedere projectfase: van ontwerp tot realisatie en nazorg. Zo streeft Koen van Velsen architecten steeds opnieuw naar het best passende antwoord op de vraag.